Mapy HSLayers - nápověda

Ovládání mapy - obecné funkce

Pro ovládání mapového okna lze použít:
- posun mapy– tažení levého tlačítka myši
- informace– klepnutím levého tlačítka myši do mapy zobrazí informace o objektech mapy, které se nacházejí v místě kliknutí + vždy zobrazí souřadnice místa kliknutí, a to v souřadnicích S-JTSK a rovněž v souřadnicích WGS84, který můžete pohodlně použít pomocí CTRL+C/CTRL+V pro lokalizaci objektu např. v aplikacích MAPY.CZ, GOOGLE MAPS apod.)
- ZOOM +/-– použitím kolečka myši
- ZOOM (výřez obdélníkem)– přidržením klávesy CTRL a označení oblasti ohraničujícím obdélníkem pomocí levého tlačítka myši
- informace, alternativní způsob zobrazení informací o objektech mapy, které se nacházejí v místě kliknutí + vždy zobrazí souřadnice místa kliknutí (viz. výše). Dostupnost nástroje závisí na konfiguraci konkrétní mapové aplikace. V případě, že je nástroj dostupný, lze získat informace o objektech v mapě nejen kliknutím, ale i vytvořením obdélníku tahem levého tlačítka myši.
- krok vzad, vrátí na předchozí hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
- krok vpřed, vrátí na původní hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
- měření / tvorba uživatelské grafiky - pomocí nástrojů uživatelské grafiky lze vytvářet a následně upravovat body, linie nebo polygony.
- nakreslit bod - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte bod,
- nakreslit linii - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body linie; kresbu ukončíte stisknutim tlačítka "ENTER" na klávesnici (doporučujeme) a nebo dvojklikem levého tlačítka na myši,
- nakreslit plochu - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body polygonu; kresbu ukončíte stisknutim tlačítka "ENTER" na klávesnici (doporučujeme) a nebo dvojklikem levého tlačítka na myši,
- vybrat a posunout prvek - nástroj umožňuje posun prvků uživatelské grafiky. Kliknutím levého tlačítka myši na objekt dojde k barevnému zvýraznění objektu a označení jeho centrálního definičního bodu. Tahem myši nad tímto bodem lze celý prvek posunout bez změny jeho geometrie.

Údaje o nakreslených objektech měření jsou průběžně zobrazovány v tabulce "Uživatelská grafika" (vysouvací panel vpravo od mapového okna, pod seznamem vrstev).

Zde lze po dvojkliku do položky "Název" upravit pojmenování nakresleného / měřeného objektu nebo kterýkoli objekt smazat, kliknutím na ikonu .

Hromadně smazat všechny nakreslené prvky měření v mapě lze rovněž pomocí nástroje v horní liště nad mapovým oknem.

Seznam/strom vrstev

se nachází v "zasouvacím" panelu "Vrstvy" napravo od mapového okna.
Pro jednotlivé uživatele je rozsah seznamu/stromu mapových vrstev závislý na jejich přihlášení a přidělených právech administrátorem aplikace.
Mapové vrstvy jsou v seznamu/stromu vrstev buď uvedeny samostaně nebo jsou uspořádány do "tématických" skupin vrstev.

- zaškrtávací pole pro zapnutí/vypnutí konkrétní vrstvy nebo celé skupiny vrstev,

- ikona vrstvy,

- ikona dotazovatelné vrstvy, která vrací atributy pomocí nástroje ,

- zobrazit/skrýt
        - před názvem vrstvy - zobrazí/skryje legendu dané vrstvy
        - před názvem skupiny vrstev - zobrazí/skryje seznam vrstev dané skupiny,
- zobrazit legendu - je zobrazena legenda všem viditelným vrstvám (je-li definována).


Drtivá většina uživatelů si vystačí s prezentovanou podobou seznamu/stromu vrstev na kartě "Uživatelský pohled". Mapoví fajnšmekři mají možnost využít přenastavení pořadí vykreslování "speciálních" mapových vrstev na kartě "Pořadí vrstev".


Zobrazení podkladových mapových vrstev
- se provádí kliknutím na tlačítko s požadovanou podkladovou vrstvou v pravé horní části mapového okna,
- nabídka podkladových vrstev a jejich názvy se mohou lišit dle konfigurace konkrétní mapové aplikace,

- mapové podklady se navzájem přepínají,
- pokud chcete vypnout veškerý mapový podklad, klikněte na tlačítko právě aktuální podkladové vrstvy

Doplňující údaje o vrstvách

Kontextové okno s popisnými informacemi (abstrakt, měřítko viditelnosti vrstvy, aktuálnost dat, původ dat, metadata) k mapové vrstvě vyvoláte kliknutím levého nebo pravého tlačítka myši na název mapové vrstvy v seznamu vrstev napravo od mapového okna.

V kontextovém okně se mohou zobrazovat i další údaje o vrstvách, např. odkaz na registrační list územního plánu atd. - záleží na konfiguraci konkrétní mapové vrstvy

- ikona aktuálnosti dat ve vrstvě,

- ikona původ dat ve vrstvě - průklepem je možno otevřít stránky poskytovatele dat,

- ikona metadat - sloužící k průklepu na metadata vrstvy.

Přepnutí do dalších mapových projektů

- se provadí tak, že kliknete na logo úřadu/organizace/sdružení, které se zpravidla nachází v levé části záhlaví aplikace.

Přihlášení

Formulář pro přihlášení do mapové aplikace se zpravidla nachází v pravé části záhlaví aplikace.

Vyhledávání objektů v mapě

Formulář pro vyhledávání objektů v mapě se nachází zpravidla uprostřed záhlaví aplikace. Nabídka hledaných objektů závisí na konfiguraci a zaměření konkrétní mapové aplikace. Nejčastěji jsou to správní obvody obcí, adresy, parcely, ale příp. i zastávky veřejné dopravy, autobusové linky apod.

Při vlastním vyhledávání postupujte tak, že nejdříve kliknutím označte druh hledaných objektů (Adresy/Parcely/Zastávky, příp. další objekty) a poté vyplňte nabízená zadávací pole. V některých polích je implementován tzv. našeptávač, který Vám usnadní výběr z vkládaných hodnot stejně tak jako úvodní text zobrazený v zadávacích polích.
Pokud záhlaví vyhledávacího formuláře je doplněno tlačítkem , pak zde naleznete podrobnou nápověda k vyplnění hodnot formuláře včetně příkladů zadání pro konkrétní mapovou aplikaci.
Potvrzením našeptávačem nabízené hodnoty nebo kliknutím na "Hledat" nebo stiskem klávesy ENTER zahájíte vlastní hledání.
V mapovém okně se poté automaticky označí/zvýrazní nalezené objekty se současným zobrazením mapy v nejlépe odpovídajícím měřítku. Zároveň se v panelu "Výsledky hledání" vpravo od mapy zobrazí seznam nalezených objektů. Zvýrazněné objekty v mapě a seznam nalezených objektů v panelu jsou stále ve vzájemné shodě, tj. kliknutím na objekt v mapě/seznamu dochází k jeho zvýraznění v seznamu/mapě.

Vyhledání souřadnic WGS

Souřadnice zadávejte ve tvaru dd°mm'ss.s" nebo dd.ddddd nebo dd°mm.mmm" a to vždy s uvedením N/E příp. S/W
Nezáleží na pořadí zadávaných souřadnic!!!

Tisk

Pomocí tlačítka lze vytisknout aktuální mapovou kompozici s dialogem, kde lze:
  • zadat nadpis mapy pro tisk
  • upravit výřez mapy myší před tiskem (posunutí, zvětšení / zmenšení)
  • zvolit požadovaný formát A4/A3 a orientaci papíru na výšku/na šířku
  • zvolit mezi přímým tiskem na tiskárnu nebo uložením "obrázku" do souboru
  • zvolit předmět tisku, tj. tisk mapy/tisk mapy s legendou nebo tisk samotné legendy
Doporučení:
V nastavení vzhledu stránky Vámi používaného internetového prohlížeče, příp. v dialogu nastavení tisku Vaší tiskárny nastavte minimální hodnoty okrajů stránky, měřítko tisku 100%, resp. nepřizpůsobovat tisk velikosti papíru a pro korektní tisk mapy s legendou povolte tisk obrázků na pozadí.


Editace

Pomocí panelu "EDITACE", který se nachází v pravé části aplikace pod "Seznamem vrstev".
V nabídce editovatelných vrstev vyberte požadovanou vrstvu k editování. Rozsah nabídky závisí na přidělených právech právě přihlášeného uživatele.
Přiblížení mapy již v průběhu editace provádejte přidržením tlačítka "SHIFT" + použitím kolečka myši.

- nakreslit bod - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé body a naplníte atributovou tabulku, která se zobrazí v pravé části mapové aplikace a zvolte "Odeslat",
- vymazat ještě nepotvrzený/neuložený bod lze pomocí ikony

- nakreslit linii - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body linie; umazávat poslední jednotlivé lomové body během kresby lze pomocí klávesy "DELETE"; kresbu ukončíte pomocí klávesy "ENTER" nebo dvojklikem levého tlačítka myši a naplníte atributovou tabulku, která se zobrazí v pravé části mapové aplikace,
- v případě, že chcete nakreslit multilinii, pokračujte po dvojkliku v kreslení dalších linií, poté vyplňte atributovou tabulku a zvolte "Odeslat",
- mazat jednotlivé lomové body linie při zakreslování lze pomocí klávesy "DELETE",
- vymazat ještě nepotvrzenou/neuloženou linii lze pomocí ikony

- nakreslit plochu - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body polygonu; umazávat poslední jednotlivé lomové body během kresby lze pomocí klávesy "DELETE"; kresbu ukončíte pomocí klávesy "ENTER" nebo dvojklikem levého tlačítka myši a naplníte atributovou tabulku, která se zobrazí v pravé části mapové aplikace,
- v případě, že chcete nakreslit multipolygon, pokračujte po dvojkliku v kreslení dalších polygonů nebo "děr", poté vyplňte atributovou tabulku a zvolte "Odeslat",
- "díru" v polygonu kreslete jako další polygon, avšak se stisknutou klávesou CTRL,
- mazat jednotlivé lomové body polygonu při zakreslování lze pomocí klávesy "DELETE",
- vymazat ještě nepotvrzený/neuložený polygon lze pomocí ikony

- vybrat a změnit prvek - pro změnu geometrie již nakresleného prvku, a to uloženého i neuloženého. Kliknutím levého tlačítka myši na objekt dojde k barevnému zvýraznění objektu a označení jeho lomových bodů. Posunem myši nad takto označené (modrá kružnice) lomové body lze tahem myši upravit geometrii prvku nebo odstranit jednotlivé lomové body pomocí klávesy "DELETE".Editace již uložených objektů
Pomocí ikony nebo vyberte prvek v mapě:
- pro vymazání již uloženého objektu včetně jeho atributů zvolte ikonu v záhlaví výpisu informací o prvku na kartě Info a potvrďte dialog,
- pro editaci atributů/geometrie již uloženého objektu zvolte ikonu v záhlaví výpisu informací o prvku na kartě Info, proveďte změny v následně zobrazené atributové tabulce editovaného prvku, příp. upravte geometrii prvku (viz. popis funkcí výše)


V případě potřeby změny měřítka nebo posunu mapy v průběhu kreslení prvků:
- kreslení nijak nepřerušujte,
- stiskněte na klávesnici SHIFT a levým tlačítkem + tahem myši posuňte mapou požadovaným směrem,
- stiskněte na klávesnici SHIFT a využijte pohybu kolečka myši pro změnu měřítka mapy (zoom)