Mapový server ORP Chotěboř
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Katastrální mapy a územní plány
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Pasporty
Pasport komunikací, pasport mobiliáře, plán zimní údržby
ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ - ÚPD (Portál Kraje Vysočina)
Nahlížení do územně plánovacích dokumentací a územních studií obcí
ÚZEMNÍ PLÁN KRAJE - ZÚR (Portál Kraje Vysočina)
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a Politika územního rozvoje ČR
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (Portál Kraje Vysočina)
Územně analytické podklady kraje a obcí k nahlížení
ÚAP 2016
Územně analytické podklady (datový model verze 4.2)
Metadata
MIcKA - metainformační katalog