Abies cephalonica - jedle řecká (abicep)
Identifikace
Abies cephalonica jedle řecká
Pinaceae borovicovité
Popis
Původ:Řecko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s řidší a světlejší korunou.
Velikost: 20 - 30 m.
Věk: dlouhověká.
Kořenový systém: hluboký.
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené.
Letorosty: lysé, červenohnědé.
Borka: v mládí hladká šedohnědá s pryskyřičnatými puchýři, později šedohnědá rozbrázděná.
Jehlice: ostře špičaté, tuhé,1,5 - 3,0 cm dlouhé, které na horní straně větviček nápadně kartáčovitě odstávají.
Pupeny: červenavé, silně pryskyřičnaté.
Šištice: V., samičí 10 - 20 cm dlouhé, vzpřímené, rozpadavé, hnědavě červenavé až fialové, pryskyřičnaté, s vyčnívajícími podpůrnými šupinami; semena načervenalá
samčí šištice vejcovité, 14 mm dlouhé, 4 mm široké.
Nároky, význam, využití:Půda: nejlépe prosperuje na půdách bohatých na vápník, ale dobře zvládá i půdy slabě kyselé; raději živné, dobře však prosperuje i na půdách kamenitých.
Světlo: v mládí snášejí značný zástin.
Vláha: značně náročná, nicméně odolnější vůči suchu.
Mráz: ano.
Vlastnosti: lehké dřevo se hlavně ve starověku používalo jako stavební i na konstrukci lodí.
Vhodná pro nižší polohy.
Kultivary
Abies cephalonica ´Meyer`s Dwarf´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
6xPrůhonický park
1xLibosad ČZU