Acer platanoides ´Crimson King´ - javor mléč (aceplacri)
Identifikace
Acer platanoides ´Crimson King´ javor mléč
Aceraceae javorovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Odlišnosti:
Vzrůst: strom, oválný habitus.
Velikost: výška 12 - 15 m (ve věku 25 - 30 let), šířka 5 - 9 m.
Věk: pomalý růst.
Listy, květy, plody:Odlišnosti:
Listy: po celou dobu vegetace výrazně tmavě purpurové, v mládí karmínově červené, stejného tvaru a velikosti jako u původního druhu. Na podzim je zbarven červeně.
Květ: tmavě žluté s červeným nádechem.
Nároky, význam, využití:Půda: humózní, na p. nenáročný, ve zpevněných plochách neroste dobře a často trpí zasycháním listů, odolnost vůči větru.
Mráz: plná.
Znečištění: zvládá.
Zasolení: citlivý.
Trpí padlím.
Využití: ne příliš vhodný pro uliční stromořadí.
Původní druh
Acer platanoides
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
8xStromovka