Acer platanoides ´Drummondii´ - javor mléč (acepladru)
Identifikace
Acer platanoides ´Drummondii´ javor mléč
Aceraceae javorovité
Popis
Původní druh
Acer platanoides
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU