Acer platanoides ´Emerald Queen´ - javor mléč (aceplaemeque)
Identifikace
Acer platanoides ´Emerald Queen´ javor mléč
Aceraceae javorovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:kulovitá koruna, výška 15 m
Původní druh
Acer platanoides
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU