Alnus incana - olše šedá (alninc)
Identifikace
Alnus incana olše šedá
Betulaceae břízovité
Popis
Původ:Evropa, Kavkaz, Západní Sibiř
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom/ keř s hutší kornou a větvemi šikmo vystoupavými.
Velikost: 6 - 20 m.
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Letorosty: šedé, chlupaté, olysávající, nelepkavé.
Borka: do šeda, hladká.
Listy: široce nebo úzce vejčité, vejčitě eliptické, eliptické nebo oválné, 4 - 10 cm dlouhé, tmavě šedozelené, rub bělošedě pýřitý, špičaté až tupé. Báze obvykle zaoblená nebo klínovitá, na okraji drobně laločnatá až dvojitě pilovitá. Na podzim opadávají bez zbarvení.
Květ: III. - IV., tyčinky i prašníky žluté,. Jednodomé - samčí - jehnědy po 3 – 4, 5 – 10cm dlouhé, samičí po 3 – 12 na bledě hnědých, jemně chlupatých stopkách. Šištice vejcovité, po 3 – 5.
Plody: nažky, rezavě hnědé, se širokým blanitým křídlem, šištice vejcovité až téměř cylindrické, po 3 - 5.
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročná, upřednostňuje vápenité půdy.
Světlo: světlomilná.
Vláha: nejlépe roste na nezamokřených, sušších až vlhkých půdách, snáší záplavy i kolísání hladiny spodní vody, odolná vůči suchu.
Mráz: ano, velmi odolná k drsným podmínkám - vystačí s velmi krátkou vegetační dobou.
Využití: meliorační d. na chudých a degradovaných půdách, pionýrská d. při zalesňování neplodných ploch tam, kde jiné dřeviny nevydrží. Má význam jako raná pastva pro včely.
Kultivary
Alnus incana ´Pendula´
Alnus incana ´Laciniata´
Alnus incana ´Aurea´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xStromovka