alnus japonica - olše japonská (alnjap)
Identifikace
alnus japonica olše japonská
Betulaceae břízovité
Popis
Původ:východní Asie - Čína, Japonsko, Korea
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Obvykle opadavý jednodomý strom¨
10–15 m vysoký
borka je tmavošedá až šedohnědá, rýhovaná
Listy, květy, plody:letorosty jsou hnědé, lysé nebo v mládí žlutavě pýřité nebo žláznaté
pupeny jsou stopkaté, s 2 lysými, rýhovanými šupinami
Listy jsou střídavé; řapík je 1–3 cm dlouhý, řídce žláznatý nebo pýřitý; čepel je obvejčitá až obkopinatá, 4–14 cm dlouhá a 2,5–4 cm široká, na líci lysá, na rubu někdy řídce chlupatá nebo s pryskyřičnými žlázkami, zejména v paždí žilek, na bázi klínovitá, na okraji oddáleně drobně pilovitá, na vrcholu špičatá, zašpičatělá nebo hrotitá.
Samčí květy tvoří válcovité jehnědy, jsou uspořádané v trojicích v paždí listenu a 4 listenců; kalich je 4laločný; koruna chybí, tyčinky jsou 4.
Samičí květy tvoří hrozen 2–5 elipsoidních, asi 2 cm dlouhých šištic na stopkách asi 1 cm dlouhých; zdřevnatělé listeny jsou 3–5 mm dlouhé, na bázi klínovité a na vrcholu zaokrouhlené, s 5 mělkými laloky; květy vyrůstají po 2 v paždí listenů; kalich je nepatrný; koruna chybí; semeník je spodní, dvoupouzdrý, 2 čnělky jsou volné.
Plodem jsou stlačeně obvejcovité, 2–3 mm dlouhé nažky s papírovitými křídly
Nároky, význam, využití:Využití: Rychle rostoucí strom, pěstovaný jednak jako meliorační a stabilizační dřevina na vlhkých stanovištích náchylných k erozi, ale i jako zdroj palivového a užitkového dříví.