Betula carpatica - bříza karpatská (betcar)
Identifikace
Betula carpatica bříza karpatská
Betulaceae břízovité
Popis
Původ:od Šumavy a Krušných hor přes Sudety po Tatry, snad nejbohatší lokalita je ve Velké kotlině v Jeseníku
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: malý keř nebo strom, kmen často křivý, koruna nepravidelná, větvení koruny řídké.
Velikost:važ 5–12 m vysoký.
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Letorosty: v mládí hustě chlupaté, záhy olysalé.
Borka: bělavá, leskle žlutá až (červenavě) hnědá či šedá až černá, tenké větve tmavé.
Na brachyblastech obvykle 3 listy
Listy: jsou lysé, jen v paždí žilek pýřité, přibl. 5 párů žilek, čepel vejčitě kosníkovitá, 25–60 mm dlouhá, s chlupy alespoň na žilkách, listy na konci větévek 3–5 zubé se 3 páry žilek. Barví na podzim do žluta.
Květ: V. - VI., samičí: jehnědy vejčité až válcovité, cca 14 - 30 x 8 mm, na stopce. šupiny s postranními laloky odstálými, okrouhlými.
samčí: po 1 až 3, nejprve vzpřímené a později převisají.
Plod: pravidelně dvoustraně okřídlená hnědá nažka 1,5–3,1 × 2–4,1 mm velká.
Nároky, význam, využití:Poznámka: Je velmi proměnlivá, snad i v důsledku hybridizace s jinými druhy. Snese velmi krátkou vegetační dobu, dobře odolává pohybujícímu se sněhu. Roste při hranici lesa a vystupuje i do pásma kleče. Jeví se jako perspektivní při výsadbách do náhradních a přípravných porost v horských oblastech.
Půda: roste dobře na rašelinných půdách, vyžaduje volnou plochu, podklad z kyselých hornin.
Světlo: silně světlomilný druh.
Vláha: vyšší vlhko, roste v podmínkách s dostatkem půdní vláhy a vysokými srážkami.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPrůhonický park