Briza media - třeslice prostřední (brimed)
Identifikace
Briza media třeslice prostřední
Poaceae lipnicovité
Popis
Původ:Evropa, SZ Asie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:slabě odnožující tráva, výška 20 až 40 cm
Listy, květy, plody:květ: V-VI, řídké laty z vejčitých klásků
Nároky, význam, využití:suché, slunné stanoviště
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU