Carya ovata - ořechovec vejčitý (carova)
Identifikace
Carya ovata ořechovec vejčitý
Juglandaceae ořešákovité
Popis
Původ:Východní část USA
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vysoký strom s obvejcovitou korunou.
Velikost: 20-35 m.
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Letorosty: v mládí šupinovitě chlupaté, červenohnědé, brzy lysé.
Borka: odlupčivá v dlouhých pruzích.
Listy: V., 2 - 3jařmé, lístky obvejčitě kopinaté až eliptické, 8 - 15 cm dlouhé, koncový lístek mnohem větší než zbývající, v mládí chlupaté a žláznaté, později lysé. Na podzim se barví do žluta.
Květ: jednopohlavné, zelené, samičí květy v několikakvětých vzpřímených klasech,
samčí jehnědy ve stopkatých svazečcích, JEDNODOMÝ.
Plody: smáčkle kulovité ořechy, 3 - 6 cm dlouhé, oplodí tlusté, až k bázi pukající, ořech 4hranný, bělavý, tenkostěnný, jádro sladké.
Nároky, význam, využití:Půda: živná, hluboká.
Vláha: čerstvě vlhká půda.
Dřevo: tvrdé a pružné.
Mráz: teplomilnější
Využití: krásné parkové stromy pěstované jako solitéra.
Množení: rozmnožování převážně semeny.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
4xPrůhonický park