Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPražský hrad
1xLibosad ČZU