Chamaecyparis lawsoniana´Bautzensis´ - cypřišel Lawsonův (chalawbau)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana´Bautzensis´ cypřišel Lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU