Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta viridis´ - cypřišek Lawsonův (chalawerevir)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta viridis´ cypřišek Lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: štíhle kuželovitý až sloupovitý, vzpřímený
Velikost: 5-10 m
Listy, květy, plody:Olistění: šupinovité stálezelené
Letorosty: staré rostliny nápadné spirálovité postavení větví, větévky velmi hustě postavené a stejně jako konečné větévky, vzpřímené a v jedné rovině postavené
Listy: jehlice svěže zelené i v zimě
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, písčitohlinitá, kyselá až neutrální, živná, propustná, snáší i těžší půdu
Vlastnosti: roste asi 15-20 cm ročně, v 10 letech jsou rostliny 150-200 cm vysoké
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPrůhonický park