Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´ - cypřišek Lawsonův (chalawgla)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´ cypřišek Lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: úzce kuželovitý, hustě větvený strom s překloněným vrcholkem
Velikost: 15-30 m, někdy až 50 m
Listy, květy, plody:Olistění: jehlice stálezelené
Letorosty: větve plošně uspořádané v jedné rovině, kratší a většinou vodorovně rozložené větvičky
Listy: ocelově namodralé jehlice
Další specifikace: šištice drobmé, kulaté, samčí šištece fialové, samičí modrozelené, větvičky po rozetření vonné
Nároky, význam, využití:Půda: humózní, propustná, mírně kyselá, dostatečně vlhká, nepřemokřená
Světlo: světlomilný
Vláha: čerstvě vlhké stanoviště
Vlastnosti: v mládí trpí okusem a vytloukáním zvěří
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
29xPrůhonický park