Chamaecyparis lawsoniana `Matthijs` - cypřišek Lawsonův (chalawmat)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana `Matthijs` cypřišek Lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU