Chamaecyparis lawsoniana `Mini Globus` - cypřišek lawsonův (chalawminglo)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana `Mini Globus` cypřišek lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU