Chamaecyparis lawsoniana ´Viridis Compacta´ - cypřišek Lawsonův (chalawvircom)
Identifikace
Chamaecyparis lawsoniana ´Viridis Compacta´ cypřišek Lawsonův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst. kultivar kompaktního vzrůstu
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: svěže zelené jehlice
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, písčitohlinitá, vápnomilná, živná, propustná, snáší i těžší půdu
Světlo: polostín
Vláha: dobře snáší sucho
Mrazuvzdornost: USDA zóna 5 (-29 °C)
Původní druh
Chamaecyparis lawsoniana
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU