Chamaecyparis nootkatensis ´Jubilee´ - cypřišek nutkajský (chanoojub)
Identifikace
Chamaecyparis nootkatensis ´Jubilee´ cypřišek nutkajský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Kanada
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: úzké a rychle rostoucí výrazně převislé stromy, v dospělosti s výrazným kmenem, úžeji převislé než ´Pendula´
Velikost: v 10 letech asi 4-6 x 1,5 m velký
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: světle zelené
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, živná, hlinitá, propustná, dobře roste jak na chudších písčitých podkladech a na půdách s vyšším obsahem skeletu tak i na půdách těžkých
Světlo: světlomilný, ale nejvíce mu svědčí polostín
Vláha: čerstvě vlhké stanoviště
Mráz: zcela mrazuvzdorný
Znečištění: dobře snáší zakouřené ovzduší
Vlastnosti: vmládí trpí okusem a vytloukáním zvěří
Využití: často pěstovaná dřevina, používá se jako solitera
Původní druh
Chamaecyparis nootkatensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU