Chamaecyparis nootkatensis ´Schneverdingen´ - cypřišek nutkajský (chanoosch)
Identifikace
Chamaecyparis nootkatensis ´Schneverdingen´ cypřišek nutkajský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Německo
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: převislé rostliny s rovným kmenem a převislými větvemi
Velikost: v 10 letech asi 3 x 1 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: převislé
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, živná, hlinitá, propustná, dobře roste jak na chudších písčitých podkladech a na půdách s vyšším obsahem skeletu tak i na půdách těžkých
Světlo: je světlomilný, ale nejvíce mu svědčí polostinné stanoviště
Vláha: vlhčí, ale snese sucho
Mráz: patří mezi nejotužilejší druhy, snáší mrazy na všech našich stanovištích
Znečištění: dobře snáší zakouřené ovzduší
Vlasnosti: v mládí trpí okusem a vytloukáním zvěří, patří mezi často pěstované dřeviny, vysazuje se jako solitéra
Původní druh
Chamaecyparis nootkatensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU