Chamaecyparis nootkatensis ´Sport Pendula´ - cypřišek nutkajský (chanoospopen)
Identifikace
Chamaecyparis nootkatensis ´Sport Pendula´ cypřišek nutkajský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis nootkatensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU