Chamaecyparis nootkatensis ´Viridis´ - cypřišek nutkajský (chanoovir)
Identifikace
Chamaecyparis nootkatensis ´Viridis´ cypřišek nutkajský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: jehličnan
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Původní druh
Chamaecyparis nootkatensis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU