Chamaecyparis obtusa ´Aurea´ - cypříšek tupolistý (chaobtaur)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Aurea´ cypříšek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU