Chamaecyparis obtusa ´Bregeon´ - cypřišek tupolistý (chaobtbre)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Bregeon´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Čarověník.
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU