Chamaecyparis obtusa ´Chabo-yadori´ - cypřišek tupolistý (chaobtcha)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Chabo-yadori´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nepravidelný tvar, zpočátku pyramidální, časem méně kompaktní, nepravidelný a neuspořádaný
Velikost: po 10 letech dosahuje výšky 1,5m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelený
Listy: tmavě zelené jehlice s bělavými špičkami
Nároky, význam, využití:Půda: živná
Stanoviště: polostinné
Nárok na vláhu: mírně vlhká
Využití: vhodný do větších zahrad nebo jako sídlištní zeleň
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU