Chamaecyparis obtusa ´Densa´ - cypříšek tupolistý (chaobtden)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Densa´ cypříšek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU