Chamaecyparis obtusa ´Kerdalo´ - cypříšek tupolistý (chaobtker)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Kerdalo´ cypříšek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU