Chamaecyparis obtusa ´Lycopodioides´ - cypřišek tupolistý (chaobtlyc)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Lycopodioides´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa