Chamaecyparis obtusa ´Melody´ - cypříšek tupolistý (chaobtmel)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Melody´ cypříšek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU