Chamaecyparis obtusa ´Opaal Verdon´ - cypříšek tupolistý (chaobtopaver)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Opaal Verdon´ cypříšek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis obtusa