Chamaecyparis obtusa ´Oregon Crested´ - cypřišek tupolistý (chaobtorecre)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Oregon Crested´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:USA, před 1989
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: vzpřímený, vzrůstný jehličnan
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU