Chamaecyparis obtusa ´Repens´ - cypřišek tupolistý (chaobtrep)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Repens´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Velikost: 0,5 - 1m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Nároky, význam, využití:Využití: skalky
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU