Chamaecyparis obtusa ´Spirited´ - cypřišek tupolistý (chaobtspi)
Identifikace
Chamaecyparis obtusa ´Spirited´ cypřišek tupolistý
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: polozakrslý a kónický
Velikost: v 10 letech asi 120 x 100 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větévky hezky rozmístěny
Listy: v mládí žluté, později žlutavě zelené
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročná, nejlepší je písčitohlinitá a dostatečně vlhká, hlubší půda, snáší i těžší půdu, vápnomilná dřevina
Světlo: polostín
Vláha: dobře snáší sucho
Mráz: není příliš otužilá
Znečištění: zvládá
Vlastnosti: v mládí trpí okusem a vytloukáním zvěří
Původní druh
Chamaecyparis obtusa
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU