Chamaecyparis pisifera ´Compacta Variegata´ - cypřišek hrachonosný (chapiscom)
Identifikace
Chamaecyparis pisifera ´Compacta Variegata´ cypřišek hrachonosný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kompaktní zakrslý kultivar širšího vzrůstu
Velikost: až 100 cm

Listy, květy, plody:Listy: zelenošedivé listy s bílými skvrnami
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, vápnomilný, těžší, hlinitá, vododržná
Světlo: nejlépe jim svědčí polostín
Vláha: vlhké lesy
Mráz: u nás patří mezi neotužilejší cypřišky, které snášejí mrazy na všech stanovištích
Vlastnosti: patří mezi často pěstované dřeviny, vysazuje se jako solitéra
Původní druh
Chamaecyparis pisifera