Chamaecyparis pisifera ´Echiniformis´ - cypřišek hrachonosný (chapisech)
Identifikace
Chamaecyparis pisifera ´Echiniformis´ cypřišek hrachonosný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původní druh
Chamaecyparis pisifera