Chamaecyparis pisifera ´Filifera Nana´ - cypřišek hrachonosný (chapisfilnan)
Identifikace
Chamaecyparis pisifera ´Filifera Nana´ cypřišek hrachonosný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:Německo
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslý kultivar, hustě křovinatý, plošší
Velikost: ve 25 letech asi 60-100 x 90 cm
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: špičky větévek provázkovité, na všechny strany převisající
Listy: jehlice tmavě zelené
Nároky, význam, využití:Půda: čerstvě vlhká, hlubší, vápnomilný, těžší, hlinitá, vododržná
Světlo: nejlépe jim svědčí polostín
Vláha: vlhké lesy
Mráz: u nás patří mezi neotužilejší cypřišky, které snášejí mrazy na všech stanovištích
Vlastnosti: patří mezi často pěstované dřeviny, vysazuje se jako solitéra
Původní druh
Chamaecyparis pisifera
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU