Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´ - cyprišek hrachonosný (chapisplu)
Identifikace
Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´ cyprišek hrachonosný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Velikost: 10-20 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Listy: šídlovité, šikmo odstávající od větévek
Další specifikace: plodem hnědá šiška
Nároky, význam, využití:Půda: tolerantní vůči všem typům půd, vlhčí, mírně kyselá, humózní, vápnomilný
Světlo: nejlépe jim svědčí polostín
Vláha: vlhké stanoviště
Mráz: u nás patří mezi neotužilejší cypřišky, které snášejí mrazy na všech stanovištích
Vlastnosti: patří mezi často pěstované dřeviny, vysazuje se jako solitéra
Původní druh
Chamaecyparis pisifera
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xPrůhonický park