Chamaecyparis pisifera ´Squarrosa´ - cypřišek hrachonosný (chapissqu)
Identifikace
Chamaecyparis pisifera ´Squarrosa´ cypřišek hrachonosný
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: kultivar široce kuželovitého vzrůstu
Velikost: 10-20 m
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené
Letorosty: větévky rozčepýřeně načechrané
Listy: šídlovité, asi 0,6 cm dlouhé, téměř kolmo odstávající
Další specifikace: plodem hnědá šiška
Nároky, význam, využití:Půda: tolerantní vůči všem typům půd, vlhčí, hluboká, mírně kyselá až alkalická, humózní, spíše vápnomilný
Světlo: nejlépe jim svědčí polostín
Vláha: vlhké stanoviště
Mráz: u nás patří mezi neotužilejší cypřišky, které snášejí mrazy na všech stanovištích
Vlastnosti: patří mezi často pěstované dřeviny, vysazuje se jako solitéra
Původní druh
Chamaecyparis pisifera
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xPrůhonický park