Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ - krásnoočko přeslenité (corvergra)
Identifikace
Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ krásnoočko přeslenité
Asteraceae hvězdnicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Odlišnosti:
Velikost: 0,4 - 0,6 m.
Listy, květy, plody:Odlišnosti:
Květ: VI. - X., zářivě zlatožlitý, velký.
Nároky, význam, využití:Půda: propustná, hlinitopísčitá.
Vláha: sušší až mírně vlhká půda.
Původní druh
Coreopsis verticillata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU