Coreopsis verticillata ´Moonbeam´ - krásnoočko přeslenité (corvermoo)
Obrázky
 
Foto img_20180827_125437_1535547788.jpg
habitus
Foto img_20180827_125455_1535547813.jpg
detail
Foto img_20180827_125448_1535547829.jpg
květ
Identifikace
Coreopsis verticillata ´Moonbeam´ krásnoočko přeslenité
Asteraceae hvězdnicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Odlišnosti:
Velikost: pouze 20 - 30 cm.
Listy, květy, plody:Odlišnosti:
Květ: VI. - X., světleji žlutý než původní druh.
Nároky, význam, využití:Půda: propustná, hlinitopísčitá.
Vláha: sušší až mírně vlhká půda.
Původní druh
Coreopsis verticillata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU