Cotoneaster dammeri ´Eichholz´ - skalník Dammerův (cotdameic)
Identifikace
Cotoneaster dammeri ´Eichholz´ skalník Dammerův
Rosaceae růžovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Odlišnosti:
Velikost: výška 30 cm.
Listy, květy, plody:Odlišnosti:
Letorosty: hnědé.
Listy: 1,5 – 4 cm dlouhé, svěže zelené, výrazně protáhle zašpičatělé.
Plody: pravidelně plodí, ale ne příliš bohatě, shodné s původním druhem.
Nároky, význam, využití:Půda: propustná
Světlo: světlomilná dřevina.
Vláha: sušší, nepodmáčená, je odolná proti suchu.
Mráz: ochrana proti zimnímu slunci.
Množení: řízky.
Původní druh
Cotoneaster dammeri