Crataegus flabellata - hloh vějířový (crafla)
Identifikace
Crataegus flabellata hloh vějířový
Rosaceae růžovité
Popis
Původ:východ USA a jihovýchod Kanady
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vrůst: keř nebo stromek
Velikost: 3 – 8 m,
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Letorosty: lysé, trny lehce hákovitě zahnuté, 3 – 10 cm dlouhé.
Větve: zprohýbané.
Pupeny: střídavé.
Listy: široce vejčité až kosočtverečné, 3 – 7 cm dlouhé, 2× pilovité, ostře laločnaté, mají 3 – 6 párů zašpičatělých laloků, zprvu svrchu pýřité, posléze téměř lysé, řapíky 1 – 3 cm.
Květy: V. - VI., 1.5 – 2 cm velké, po 5 – 15 v květenstvích, tyčinek 10 – 20, kališní cípy celokrajné či nezřetelně pilovité.
Plody: kulovité nebo elipsoidní, karmínové malvice, 8 – 12 mm velké, nejčastěji se 2 – 3 pecičkami.
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročná, hlinitá, neutrální.
Světlo: světlomilná dřevina.
Vláha: odolný k suchu.
Znečištění: odolný k imisím.
Využití: jednotlivě, výsadba do skupin, živé ploty.
Množení: semenem, kultivary očkování.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPrůhonický park