Crataegus × grignonensis - hloh zubatý (cragri)
Obrázky
 
Foto cragri_list-scan.jpg
list - scan
Identifikace
Crataegus × grignonensis hloh zubatý
Rosaceae růžovité
Popis
Původ:Francie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: široce strnule rozložitý keř až strom.
Velikost: 6 – 10 m.
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Letorosty: téměř bez trnů.
Pupeny: střídavé.
Listy: matně zelené, spíše kosočtverečné, klínovité, 2 – 4laločné, hrubě nepravidelně zubaté, až 7 cm dlouhé, dosti tuhé, často vytrvávající dlouho do zimy.
Květy: V. - VI., bílé nebo narůžovělé, v malých chocholičnatých latách.
Plody: téměř kulovité, až 1,5 cm velké, hnědočervené, šedě tečkované malvice.
Nároky, význam, využití:Půda: kyselá až alkalická, toleruje i velmi alkalické půdy, zvládá lehké až těžké půdy.
Světlo: světlomilná dřevina.
Vláha: vlhká půda, toleruje sucho.
Znečištění: odolná k imisím.
Využití: jednotlivě, výsadba do skupin, živé ploty, výborně zvládá řez.
Množení: semenem, kultivary očkování.