Crataegus laevigata - hloh obecný (cralae)
Identifikace
Crataegus laevigata hloh obecný
Rosaceae růžovité
Popis
Původ:Evropa, nejčastější biotopy jsou mezofilní lesy, světliny, lesní okraje, lužní lesy, pobřežní křoviny a meze.
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: široce strnule rozložitý keř nebo menší strom.
Velikost: 2 – 10 m.
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé.
Borka: na starších kmíncích deskovitě rozpukaná, šedavá.
Trny: 5 – 25 mm dlouhé, větve světle šedé, letorosty lysé a červenohnědé, pupeny vejcovitě kulovité, malé.
Pupeny: střídavé.
Listy: jasně až tmavě zelené, lesklé, široce vejčité až kosočtverečné nebo obvejčité, 1.5 – 5 cm dlouhé, nečleněné nebo v přední polovině mělčeji 3 – 5laločné, rub modrozelený, bazální žilky obloukem kupředu směřující, báze je klínovitá, spodní listy celokrajné, pouze na vrcholku zubaté, řapíky 6 – 20 mm dlouhé.
Květy: V. - VI., bílé nebo slabě narůžovělé, 15 – 20 mm velké, velmi četné, ve vzpřímených chocholičnatých latách po 5 – 12, s 2 – 3 čnělkami, tyčinek je 18 – 20, prašníky červené, sepaly široce trojúhlé, vejčitě trojúhlé.
Plody: malvičky se 2 – 3 semeny, šarlatově či tmavě červené, kulovité až elipsoidní, 6 – 12 mm dlouhé, kališní listy na plodu vzpřímené, plodenství řídké, polopřevislé.
Nároky, význam, využití:Půda: na půdu nenáročný, na živiny bohatší, na bazických a silikátových horninách, propustná, humózní.
Světlo: slunce.
Vláha: vlhká půda, snáší i sucho.
Mráz: USDA 4 (-34 °C).
Využití: jednotlivě, výsadba do skupin, živé ploty, plnokvěté kultivary do stromořadí.
Množení: semenem, kultivary očkováním.
Kultivary
Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´
Crataegus laevigata ´Alb´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka
5xLetenské sady
2xPrůhonický park
1xLibosad ČZU