Cupressocyparis leylandii ´Gold Rider´ - cypřišovec Leylandův (cupleygolrid)
Identifikace
Cupressocyparis leylandii ´Gold Rider´ cypřišovec Leylandův
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:výška 10 m, pyramidální habitus
Listy, květy, plody:světlé, zelenožluté jehlice
Původní druh
Cupressocyparis leylandii
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU