Daphne arbuscula - lýkovec slovenský (daparb)
Identifikace
Daphne arbuscula lýkovec slovenský
Thymelaeaceae vrabečnicovité
Popis
Původ:Karpatský endemit, Slovensko: Muránska planina
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: zakrslé, stálezelené poduškovité keříky s vidličnatě větvenými větévkami.
Velikost: 60 cm.
Listy, květy, plody:Olistění: listy stálezelené
Letorosty: jasně korálově červené, starší větve žlutavě hnědé.
Pupeny: střídavé.
Listy: tmavě leskle zelené, dužnaté, čárkovité nebo čárkovitě podlouhlé až obkopinaté, 9 – 25 × 2 – 8 mm velké, okraj podvinutý, nahloučené na koncích větví.
Květ: V. - VI., v terminálních svazečcích po 2 – 30, růžové, vzácně bílé, vonné, trubka 12 – 20 mm dlouhá, laloky vejčité, 5 – 8 × 2 – 3 mm, semeníky hustě pýřité.
Plody: vejcovité peckovice, žlutavě hnědé až hnědočervené, asi 5 mm dlouhé, tvoří jen zřídka.
Nároky, význam, využití:Půda: nenáročný, propustná, vápenitá, kamenitá.
Světlo: slunné.
Vláha: vlhko, zvládá i vyprahlé lokality
Využití: skalnička.
CHRÁNĚNÝ.