Empetrum nigrum - šicha černá (empnig)
Identifikace
Empetrum nigrum šicha černá
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:severní Evropa, severní Asie, Severní Amerika, domácí.
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: nízký dvoudomý keřík s kmínky dlouhými, poléhavými, silně větvenými, druh je v celkovém vzhledu a kompaktnosti rostlin velmi proměnlivý.
Velikost: 15 - 30 cm vysoký ale až 120 cm široký.
Listy, květy, plody:Olistění: stálezelené listy.
Letorosty: zprvu žláznaté, ne běloplstnaté, červenavé nebo červenohnědé a s výraznými internodii, řídce olistěné, dvouleté až tříleté větve jsou tmavopurpurové či čokoládově hnědé a často lesklé.
Pupeny: střídavé.
Listy: (čárkovitě) podlouhlé či úzce eliptické až úzce vejčité, 3 - 7 mm dlouhé, okraj žláznatě chlupatý a ve střední části rovnoběžný, silně podvinutý, na rubu s málo zřetelnou štěrbinou.
Květ: V. - VI., obvykle jednopohlavné, po 1 - 3 v paždí listů, purpurově nebo zeleně růžové až červené, sepaly i petaly asi 1,5 mm, podlouhlé, tyčinky až 5 mm.
Plod: velikost hrachu, 5 - 8 mm velké, černé, lesklé, s 8 - 11 semeny. CIZOSPRAŠNÁ.
Nároky, význam, využití:Půda: často kyselá až rašelinná, humózní, hlinitopísčitá.
Světlo: silně světlomilná.
Vláha: vlhké až zamokřené půdy.
CHRÁNĚNÝ DRUH.
Kultivary
Empetrum nigrum ´Bernstein´
Empetrum nigrum subsp. asiaticum