Fagus sylvatica ´Horizontalis´ - buk lesní (fagsylhor)
Identifikace
Fagus sylvatica ´Horizontalis´ buk lesní
Fagaceae bukovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:nižší habitus kvůli horizontálně rostoucím větvím
Původní druh
Fagus sylvatica
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU