Fagus sylvatica ´Zlatia´ - buk lesní (fagsylzla)
Identifikace
Fagus sylvatica ´Zlatia´ buk lesní
Fagaceae bukovité
Popis
Původní druh
Fagus sylvatica
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLetenské sady