Festuca gautieri ´Pic Carlit´ - kostřava metlovitá (fesgaupiccar)
Identifikace
Festuca gautieri ´Pic Carlit´ kostřava metlovitá
Poaceae lipnicovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:pomalu rostoucí kultivar tvořící polokulovité trsy
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU